SSL / TLS inspection is een techniek welke al lang bestaat maar die men steeds vaker toe gaat passen. Normaal gesproken gaat het internetverkeer vanuit de werkplekken binnen een bedrijf via een firewall en/of naar een website of internetapplicatie. Nog niet heel lang geleden ging het meeste verkeer over een on-versleutelde HTTP verbinding. Dit verkeer was makkelijk te controleren en bijvoorbeeld tegen te houden als er iets schadelijks tussen zit. Tegenwoordig is een versleutelde HTTPS verbinding de norm. Doordat HTTPS verkeer versleuteld is, is het moeilijk om bijvoorbeeld virussen of malware in dit verkeer te detecteren of is er geen controle op de informatie welke verzonden word naar een derde partij. Steeds meer bedrijven zien dit als een probleem.

normal-https

Normaal SSL/TLS verkeer door een firewall naar een website

Versleutelen, ontsleutelen en weer versleutelen

Om SSL / TLS inspection te kunnen toepassen is er een “Man in the Middle” nodig (MitM). Deze MitM is vaak op basis van een proxy server en vangt het versleutelde verkeer op en ontsleutelt het zodat er gekeken kan worden wat er in zit. Vervolgens gaat het weer verder naar het doel. Om dit zonder SSL/TLS foutmeldingen op de werkstations te doen binnen een netwerk, is er een interne certificate authority nodig met een eigen root certificaat. Over het algemeen zit deze functionaliteit in de firewall zelf. Het root certificaat zal op de werkstations geïnstalleerd moeten worden in de certificate stores waar nodig.

https-with-inspection

TLS / SSL verkeer via een firewall en proxy voor SSL/TLS inspection naar een website.

Welke stappen worden doorlopen?

Een gebruiker gaat vanaf een werkstation (met het interne root certificaat) naar bijvoorbeeld https://www.dodgydonuts.com/ om een bestelling te plaatsen.

 • De gebruiker gaat in de browser naar https://www.dodgydonuts.com/
 • De gateway binnen het netwerk vangt dit verkeer af en stuurt dit naar een proxyserver.
 • De proxyserver vraagt onderwater bij de interne CA een certificaat aan voor www.dodgydonuts.com welke op het interne root certificaat zal worden uitgegeven.
 • De proxyserver stuurt het verzoek op zijn beurt weer door naar de website.
 • De website geeft antwoord aan de proxy server.
 • De data in dit antwoord gaat weer door de inspectie en zal hierna doorgegeven worden aan de browser van de gebruiker.
 • Doordat het werkstation dit root certificaat vertrouwd zal de browser geen foutmelding geven en gewoon een slotje aangeven in de browser.

Welke componenten zijn nodig hiervoor?

Om SSL / TLS inspectie technisch toe te kunnen passen zijn de volgende componenten nodig in het netwerk.

 • Een proxyserver. Deze proxyserver is nodig om het verkeer te kunnen scannen op malware, virussen en documenten welke het bedrijf niet via het internet mogen verlaten.
 • Een interne certificate authority met een geldig zelf gegenereerd (self signed) root certificaat welke geïnstalleerd zal moeten worden op de computers en andere apparaten.
 • Een firewall welke bijvoorbeeld het https verkeer transparant doorstuurt naar de proxyserver, of instellingen in de browsers binnen het netwerk waarin staat dat de proxyserver gebruikt moet worden.

Wat zijn de voor en nadelen?

Natuurlijk zitten er aan voor en nadelen aan deze oplossing vast welke niet alleen van technische aard zijn maar ook organisatorisch. Hoe zal er worden omgegaan met de privacy van de gebruikers?
Waarom doen?

 1. Application Control. Toegang tot bijvoorbeeld cloud applicaties als Dropbox of OneDrive kan beperkt worden.
 2. Intrusion Detection / Protection. Doordat het verkeer te analyseren is kunnen intruders makkelijker gevonden worden.
 3. Antivirus en antimalware. Verkeer is door deze techniek te scannen op virussen en malware waardoor deze bij de ingang van het bedrijf al te stoppen zijn.
 4. Filteren. Het internetverkeer is te filteren op websites en diensten welke niet zijn toegestaan te bezoeken of te gebruiken binnen het bedrijf.
 5. Data Loss Prevention. Omdat de bestanden die verstuurd worden via het internet nu te lezen zijn, is het mogelijk om bepaalde bestanden tegen te houden, of bij te houden welke medewerker wat naar wie verstuurt. Dit onderwerp is de laatste tijd een hot-issue! Niemand wil natuurlijk dat er data vanuit het bedrijf uitlekt naar buiten toe aan partijen die hier schade mee kunnen aanrichten of waarbij bijvoorbeeld persoonsgegevens gelekt worden.

Waarom niet doen?

 1. Privacy problemen. Ja, ook werknemers hebben recht op hun privacy. Maar hierdoor dus goede afspraken en leg deze vast in het internet protocol van uw bedrijf.
 2. Technieken die de MitM tegenhouden kunnen voor problemen zorgen. Zorg ervoor dat de websites en applicaties die deze technieken gebruiken wel bezocht kunnen worden door uitzonderingsregels te te passen.
 3. Public Key Pinning, een techniek die nog niet heel erg ver doorgevoerd is, en eigenlijk ook weer op zijn retour is door de risico’s die eraan vastzitten. De browsers met HPKP ondersteuning zullen een foutmelding geven bij het bezoeken van deze websites. Deze kunnen dus ook op de lijst van uitzonderingen toegevoegd worden.
 4. Het afzwakken van de SSL / TLS implementaties. Oudere firewalls met de mogelijkheid voor SSL/TLS inspection dwingen soms een lagere TLS standaard af dan dat de website aanbied. Als een website TLS 1.0 tot en met 1.2 aanbiedt, maar de firewall eigenlijk alleen maar TLS 1.0 ondersteunt, is de beveiliging van deze website dus eigenlijk afgezwakt. Het is daarom belangrijk om dit goed in te stellen en te voorkomen. Ook is er geen verschil te zien tussen een domain validated en een extended validated certificaat.
 5. Omgaan met verlopen of ingetrokken certificaten van de website. Hoe gaat SSL/TLS inspection daarmee om? Omdat de certificaten door de interne CA worden gegenereerd en uitgegeven zullen deze gewoon geldig zijn volgens de browser. Wat nou als een bezoeker een website bezoekt waarvan het certificaat verlopen of ingetrokken is? Stel dit goed in zodat hier geen problemen door kunnen komen.

Zo zijn er nog veel meer redenen om wel of geen SSL/TLS inspection toe te passen is. Indien deze techniek wel toegepast zullen gaan worden binnen het bedrijf, zorg er voor dat niet al het verkeer door de SSL/TLS inspection heen hoeft te gaan door uitzonderingen op de regel toe te staan. Denk aan websites en applicaties van overheden, financiële of medische instellingen. Data van en naar onder andere deze instellingen moeten altijd zo veilig mogelijk verstuurd worden.

Andersom!

Natuurlijk is SSL / TLS inspection ook andersom in te zetten. Denk aan een reverce proxy of een web application firewall. Deze vangen ook het SSL/TLS verkeer af bij binnenkomst waarna deze onversleuteld geïnspecteerd kan worden om zo zaken als SQL-injections of Cross-Site scripting te detecteren en te blokkeren.

Waar zijn deze technieken te vinden?

Tegenwoordig zijn deze technieken terug te vinden in de modernere firewall’s. Vaak maken ze je het ook gemakkelijk door veel instellingen vooraf al goed te zetten. Denk aan firewall’s van bijvoorbeeld Fortinet, CheckPoint en SonicWall, ze kunnen het over het algemeen allemaal. Vaak hebben ze ook de optie om als web application firewall te dienen. Leveranciers als Barracuda, Qualys, Symantec (met Blue Coat) en CloudFlare hebben specifieke web application firewall oplossingen.
Hou er rekening mee dat het helaas ook wel eens mis kan gaan:

Maar kijk naar alle SSL vulnerabilities van de afgelopen tijd, die zijn ook niet mis.